มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของพร้อมเงินสนับสนุนให้มูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ