มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท โมเดอราโต้ จำกัด้

บริษัท โมเดอราโต้ จำกัด มอบเงิน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช่ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการ และครอบครัว ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ