มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท โกลเด้นครีม (ดิโอโร่)

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โกลเด้นครีม (ดิโอโร่)  มอบเงิน 60,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมี ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ