มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เอ็ม เค เอฟ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ็ม เค เอฟ กรุ๊ป จำกัด มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ