มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เลเบิ้ล วัน เซ็นเตอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560  ฝ่ายจัดหา S & J International และผ่ายจัดชื้อ บริษัท เลเบิ้ล วัน เซ็นเตอร์ จำกัด มอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป


ย้อนกลับ