มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เทอร์เรน ซานิทารี่ จำกัด

บริษัท เทอร์เรน ซานิทารี่ จำกัด มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ