มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เจอาร์ วาย เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) และบริษัท ซันไชน์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)

บริษัท เจอาร์ วาย เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) และบริษัท ซันไชน์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ