มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เคดีโกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เคดีโกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด  มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ