มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เคดีโกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เคดีโกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด มอบสิ่งของให้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ