มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด

ตัวแทนจาก บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด มอบสิ่งของ และเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ