มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท สยามทรัพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยามทรัพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนอาหารในงานของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ และสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ