มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท วาย วี พี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

บริษัท วาย วี พี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อม มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ