มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบสิ่งของให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ในความดูแล ของมูลนิธิฯในช่วงโควิด 19 ระบาด  ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ