มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มอบชุดตรวจATK 250 ชุด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ