มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเงินในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
IMG_2222 IMG_2235 IMG_2239


ย้อนกลับ