มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท กิฟฟาริน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้ารับเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท เนื่องในโอกาสงานประชุมสามัญ ผู้บริหารระดับสูง กิฟฟาริน โดยรับมอบจาก พญ.นลินี  ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟาริน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และในครั้งนี้ มีการมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆจำนวน 9 แห่ง ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ