มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบเงิน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ