มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทแคลริตี้ ไอที จำกัด

บริษัทแคลริตี้ ไอที จำกัด มอบเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ