มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทอินเตอร์เทมป์ เชอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัทอินเตอร์เทมป์ เชอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ