มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทวินเนอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 65 นายสุริยา สมสีลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับมอบป๊อบคอร์น pop secret จำนวน 20 ลัง เพื่อส่งมอบให้เด็กพิการในเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการต่อไป ขอขอบคุณบริษัทวินเนอร์กรุ๊ป


ย้อนกลับ