มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทพี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด

บริษัทพี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ 30 ขวด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในช่วงระบาดของโควิด -19 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ