มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก mu-ca บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่ใช้ในกิจกรรของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ