มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

น้ำตาล ษ ฎา (กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง)

ผู้บริหาร และพนักงาน น้ำตาล ษ ฎา (กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง) จัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องด้วย ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ