มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

น้องแอลลี่ อมลรดาและครอบครัว

น้องแอลลี่ อมลรดาและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองเด็กพิการ และพี่ๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ