มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายสุรศักดิ์ ภัสสรและครอบครัว

นายสุรศักดิ์ ภัสสร และครอบครัว  เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ