มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียน โรงเรียน บ ดิน เดชา สิงห เสนี  2

นักเรียน โรงเรียน บ ดิน เดชา สิงห เสนี  2 ร่วมกันปลูกดอกไม้ในสวนให้กับน้องที่มูลนิธิฯ และทำความสะอาดสวนบำบัดของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการด้วย ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ