มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียน โรงเรียน บ ดิน เดชา สิงห เสนี 2

นักเรียน โรงเรียน บ ดิน เดชา สิงห เสนี 2 ม.6/6 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป และทำความสะอาดสวนบำบัด ปลูกผักสวนครัวให้น้องด้วย ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ