มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ