มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2

นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560ย้อนกลับ