มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ