มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ