มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บดินทร์3)

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บดินทร์3) มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะย้อนกลับ