มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนหอวัง ชั้น 4/8

นักเรียนหอวัง ชั้น 4/8 ร่วมกันปลูกดอกไม้ในสวนให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ทำความสะอาดสวนบำบัดของมูลนิธิฯและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ