มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ 61

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ 61 มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ