มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาหอการค้าไทย

พี่ๆนักศึกษาหอการค้าไทย มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 30 มีนาคม 2559

IMG_4017


ย้อนกลับ