มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ