มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบน้ำดื่มจำนวน 12 แพ็ค ให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ