มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ