มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม มอบสิ่งให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่อไป


ย้อนกลับ