มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ