มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นนท์ ธนนท์ จำเริญ และ NONT FAM

นนท์ ธนนท์ จำเริญ และ NONT FAM มอบเงินจำนวน 501,971.13 บาท และสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ