มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทีม Cho

ทีม Cho มอบสิ่งของให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ขอบคุณมากครับ

img_91


ย้อนกลับ