มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทีมจิตอาสารักในการให้

ทีมจิตอาสารักในการให้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับ ผู้ปกครอ และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ