มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทีมงานตามนต์ USA

ทีมงานตามนต์ USA เลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศรีม พร้อมทั้งตัดผมให้กับเจ้าหน้าที่และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ