มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทน คุณมยุรี , คุณรัชรินทร์ , คุณนพรัตน์ ตั้งถาวร

ตัวแทน คุณมยุรี , คุณรัชรินทร์ , คุณนพรัตน์ ตั้งถาวร เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครอบครัวเด็กพิการที่มาในกิจกรรมการฟื้นฟู ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ