มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทน คุณธิติ เอี่ยมอาสา และคุณปภาวรินท์ อ้นเชิด

ตัวแทน คุณธิติ เอี่ยมอาสา และคุณปภาวรินท์ อ้นเชิด มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ