มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนพระอธิการอานนท์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาตัวแทนพระอธิการอานนท์ มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ