มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนคุณสรยุทธ สราญรมย์

ตัวแทนคุณสรยุทธ สราญรมย์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ