มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนคุณนิตยา วิลเลียม และครอบครัว

ตัวแทนคุณนิตยา วิลเลียม และครอบครัว มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ