มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนคุณกัญจนรัตน์ จิระสิริกุล

ตัวแทนคุณกัญจนรัตน์ จิระสิริกุล มอบของเล่น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ